Funkce

Administrace

Uživatelské role

 • oddělení administrátorů a předsedů volební komise

Možnosti nastavení volby

 • délka časového limitu
 • náhled volby
 • vlastní předmět a obsah emailu s pozvánkou k volbě (možno doplnit i SMS)

Generování a rozesílka PINů k volbě

 • distribuce PINů buď ručně nebo hromadně
 • hromadný import e-mailů voličů (možno doplnit i tel. čísla)

Prezenční / distanční volba

 • aplikaci můžete využit nejen distančně, ale i pokud jste na jednom místě

Vlastní text na děkovné stránce

 • nastavitelné poděkování či další instrukce pro voliče

Kandidáti a volby

 • vložení kandidátů pro jednotlivé volby

Náhled volebního lístku

 • vizuální kontrola volby před odesláním na voliče

Stavy volebních lístků

Výsledky a základní statistiky

 • možnost exportu výsledků a statistik voleb (do PDF či XLS) po skončení voleb

 

Veřejná část

Úvodní strana

 • jednoduché a přímočaré instrukce a jediné pole pro zadání PINu pro přihlášení do volby

Volební formulář

 • časovač určující čas dostupný pro odeslání hlasů
 • stručný popis volby a výpis jednotlivých kandidátů / bodů hlasování

Děkovná stránka

 • po odeslání hlasů je volič přesměrován na děkovnou stránku, kde lze mít doplňující pokyny a informace

 

Na dalších funkcích pracujeme...